La logística i el transport enfront dels nous reptes del màrqueting digital

Informe sobre la implantació del màrqueting digital en el sector

Descarrega’t el nostre informe

Informe sobre la implantació del màrqueting digital en els sectors de la logística i el transport

Hem enquestat més de 100 empreses de logística i transport i hem elaborat un estudi que aborda les principals claus per conèixer de quina manera integren el màrqueting digital aquestes companyies: quins recursos destinen, com s’organitzen i quins objectius s’han establert, entre altres punts.

Aquesta informació és decisiva per conèixer les tendències del sector i pretén servir de guia per orientar les empreses per tal que puguin detectar possibles necessitats i, així, s’animin a explorar i a identificar noves oportunitats en els entorns digitals.

L’anàlisi ens aporta algunes conclusions esperançadores, ja que el sector és cada vegada més conscient de les possibilitats que brinda el màrqueting digital, fins al punt que 2 de cada 3 empreses es plantegen incrementar la inversió en aquest àmbit durant el pròxim any. En quins aspectes haurien de millorar?, quines prioritats haurien de tenir?, i què suposa dur a terme aquestes millores?, són algunes de les preguntes que l’informe respon (en castellà).

Accedeix a l’informe.

Aquí puedes leer nuestra política de privacidad
Som el teu equip de comunicació i màrqueting digital
Newsletter
©2024 Blackpooldigital, S.L. Termes i condicions generals