Propostes lingüístiques per a l'ús de hashtags en tuits

Propuestas lingüísticas para el uso de hashtags en tuits
Bruno de Jesús
Bruno de Jesús · Estrategia
· 7 min de lectura

A poc a poc sembla que van sorgint iniciatives que promouen no només el bon ús del llenguatge a les xarxes socials, sinó també la seva correcta adaptació a les noves tecnologies. Entitats com Fundéu BBVA i campanyes com #acentúate han servit al llarg dels últims anys per encarar d'una vegada per totes l'última etapa de la normalització del llenguatge 2.0.

És en aquest marc que des de Blackpool volem contribuir aportant propostes en alguns aspectes concrets que ajudin a l'establiment de criteris definits i, qui sap, signifiquin un altre pas més amb vista a la implantació d'una norma definitiva.

Amb aquesta humil entrada volem aportar algunes consideracions en 3 aspectes que considerem claus: l'accentuació, la puntuació i l'ús del llenguatge en les etiquetes, especialment pel que fa a l'ús de les majúscules.

Accentuació a les etiquetes

En el seu moment, des de Blackpool ens vam sumar a la campanya #acentúate i vam ajudar en la seva difusió. Bàsicament, del que és tractava és d'incloure l'ús de l'accent en els hashtags segons l'ús tradicional de les normes d'accentuació. Molts motors de cerca detecten de forma indistinta les etiquetes que contenen accents i les que no, de manera que el seu correcte ús hauria d'anar d'acord amb les normes ortogràfiques.

Ús de les majúscules a les etiquetes

Es tracta d'una qüestió que genera més dubtes, i el seu ús presenta una gran diversitat d'estils. El més important, segons la nostra opinió, és establir uns criteris definits sobre l'ús de les majúscules en les etiquetes. Cada usuari o empresa pot definir-los com consideri, però es recomana que sempre segueixi un mateix patró. Des Blackpool proposem el següent:

En primer lloc, no recomanem l'ús del hashtag quan no sigui estrictament necessari, per exemple, en el cas d'usar termes com "màrqueting" o "salut", que si formen part del text s'escriuran en minúscula sempre, tret que les normes ortogràfiques dictin el contrari. Les etiquetes sí que seran útils, en canvi, quan facin referències a esdeveniments o facilitin una recerca específica. En aquests casos a Blackpool Digital seguim els següents criteris:

 • Combinar l'ús de majúscules i minúscules en les etiquetes.
 • En general, tenint en compte que l'etiqueta s'utilitzarà només per qüestions molt concretes, serà habitual l'ús de la majúscula a l'inici de l'etiqueta.
 • També es farà servir la majúscula per separar les paraules i facilitar la lectura: #MarketingOnline, #MarketingALaPime o #SalutDigital.

L'objectiu és identificar ràpidament el concepte, cosa que els usuaris agrairan en casos com #SaludDigital. Fem una prova:

#SalutDigital

#salutdigital

Amb l'existència de combinacions de paraules difícils i la voluntat de servir-nos d'un mateix criteri, aquesta ens sembla la solució òptima. Pensem que no s'ha de perdre de vista la finalitat última del llenguatge, que és la seva capacitat per comunicar-nos i entendre'ns, així que quan calgui l'haurem d'adaptar perquè segueixi resultant efectiu. Malgrat tot, hi ha altres criteris possibles, com podria ser el d'atenir-se a les normes tradicionals d'ortografia, per exemple:

 • Ús de la majúscula en funció de si va o no a l'inici de la frase. Exemple: "#BigData i la seva importància l'any 2021" / "Quina serà la importància del #bigdata aquest any 2021?"
 • Ús de la majúscula quan així ho requereixi la pròpia naturalesa de la paraula. Exemples: #RENFE, #Barcelona, #JosepFrancesc, #Aquari
 • Definir un criteri fix per als anglicismes. Així, si optem per utilitzar les majúscules al principi de cada paraula, en aquests casos tindríem: #BigData, #MarketingOnline. Si no, ens quedaria així: #bigdata #marketingonline.

En qualsevol dels casos exposats convindrà discernir entre etiquetes compostes per dues paraules que formin conceptes socialment acceptats, com ara #Fintech.

També, es desaconsella sempre l'ús exclusiu de les majúscules, llevat dels casos que es contradiguin amb les normes ortogràfiques, com és el cas dels acrònims: #RENFE, #NASA.

¿T'agrada el que llegeixes? La nostra newsletter de comunicació i màrqueting digital

Puntuació

Pel que fa estrictament a la puntuació de les etiquetes, és rellevant afegir que s'haurà de tenir en compte, a l'hora de ser detectats pel sistema, la diferenciació en l'ús dels punts, de manera que, a efectes de detecció, no és el mateix parlar de la banda #R.E.M. que de la banda #REM.

Una altra qüestió que crea controvèrsia és si és necessari finalitzar un tuit amb un punt. Nosaltres recomanem fer-ho sempre, tot i que les regles ortogràfiques ens portarien a l'ús dels dos punts en els casos en què precedeixen un enllaç. En ser aquesta una pràctica habitual, pensem que no és necessari el seu ús ja que se sobreentén que el text precedeix l'enllaç.

Proposem com a excepció la no utilització del punt final quan el text adquireixi les funcions de titular. Per exemple:

No es puntua: El valor de saber comunicar

Es puntua: El 30% de les empreses afirma que no té clar el seu missatge a les xarxes socials.


Imatge: La Blickensderfer No. 5, de 1893 està considerada com la primera màquina d'escriure portàtil. Ja incloïa els símbols de # i @ (foto de San Lorenzo Valley Museum)

Quadre resum:

 • És aconsellable incloure l'ús de l'accent en els hashtags segons l'ús tradicional de les normes d'accentuació.
 • No recomanem l'ús del hashtag quan no sigui estrictament necessari, per exemple, quan faci referències a esdeveniments o faciliti una recerca específica.
 • Combinarem l'ús de majúscules i minúscules en les etiquetes.
 • Utilitzarem la majúscula a l'inici de l'etiqueta.
 • També es farà servir la majúscula per separar les paraules i facilitar la lectura: #MarketingOnline, #MarketingALaPime o #SalutDigital.
 • Fins i tot en el cas de no seguir cap d'aquestes propostes, és fonamental que cada entitat o usuari estableixi uns criteris definits sobre l'ús de les majúscules en les etiquetes.
 • Recomanem finalitzar sempre els tuits amb un punt final, excepte en els casos en què la seva funció sigui la d'un titular.

Aquestes són només algunes de les moltes qüestions que s'han de tenir en compte quan elaborem un tuit o una etiqueta. Estem treballant en un manual d'estil que contempli totes les situacions que generin dubtes. La nova comunicació requereix una actualització constant.

Si vols comentar amb nosaltres els teus suggeriments, segueix-nos a Twitter: @Blackpoolers.

Sobre Blackpool Digital

Construïm relacions en l'era digital. Creem i implementem l'estratègia de comunicació i màrqueting que necessites per créixer.

Coneix l'agència

Últims articles

L'enorme importància de Google Business per a la logística i el transport

Google Business és una eina clau pel sector. T'expliquem com treure-li el màxim partit en empreses de logística i transport

Llegir més

Guia per a l'ús de hashtags en xarxes socials

L'entorn digital ha accelerat el canvi en el llenguatge: els hashtags, per exemple, s'han tornat indispensables per a la comunicació i l'estratègia en xarxes socials. Per això, a Blackpool Digital hem actualitzat els nostres criteris per a incorporar-los en les nostres publicacions

Llegir més

Participa en la nostra enquesta sobre la relació entre Màrqueting i Vendes en el sector logístic

Des de Blackpool seguim molt de prop tota l'actualitat del sector logístic, un àmbit que avui es veu envoltat en innombrables reptes: logística 4.0, escassetat de subministraments, falta de transportistes, pujada del preu del carburant o la digitalització, són alguns dels més destacats.

Llegir més
Som el teu equip de comunicació i màrqueting digital
Newsletter
©2023 Blackpooldigital, S.L. Termes i condicions generals